ENGLISH l CHINESE l MALAY

Pasukan Kami


Kami mempunyai lebih daripada 500 orang penterjemah, penulis, editor dan pembaca pruf yang berkelayakan dan berpengalaman. Mereka mahir dalam bahasa ibunda masing-masing di samping mempunyai pemahaman yang mendalam tentang budaya tempatan. Kami melibatkan penutur asli bahasa sasaran pada setiap masa demi memastikan ketepatan terjemahan.


Kelayakan


  • Ijazah berkaitan dari universiti yang diiktiraf.

  • Ahli ATA (Persatuan Penterjemah Amerika), APTS (Penterjemah Profesional Arab), CTA (Persatuan Penterjemah China), MTA (Persatuan Penterjemah Malaysia), ITBM (Institut Terjemahan & Buku Malaysia), NAATI (Lembaga Akreditasi Negara untuk Penterjemah dan Jurubahasa), TILP (The Institute of Localisation Professionals), dan lain-lain.

  • Akreditasi daripada badan profesional yang diiktiraf.

  • Fasih dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran.

  • Latar belakang profesional dan teknikal yang bersesuaian.

  • Rekod yang cemerlang dalam bidang pengkhususan.