ENGLISH l CHINESE l MALAY

Pernyataan Visi


INTEC mempunyai wawasan untuk menjadi pembekal perkhidmatan terjemahan diiktiraf yang terunggul di Malaysia, dengan menawarkan perkhidmatan bersepadu kelas pertama kepada pelanggan dengan tahap profesionalisme dan integriti yang tertinggi. Kami membantu pelanggan dalam 'menterjemahkan perniagaan mereka ke tahap yang seterusnya’.


Pernyataan Misi


  • Kami ialah syarikat yang menawarkan pelbagai perkhidmatan penterjemahan dan lokalisasi secara menyeluruh, dengan profesionalisme dan integriti pada tahap tertinggi, serta berperanan penting dalam mengembangkan perniagaan pelanggan kami.

  • Kami menggunakan dan memperluaskan sumber kami seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial bagi mengekalkan USP kami dalam menawarkan perkhidmatan terjemahan dan lokalisasi profesional kelas pertama kepada pelanggan kami.

  • Kami merupakan salah satu perintis di Malaysia yang menggunakan pelbagai perisian dalam kerja penterjemahan seperti Trados, Wordfast, MemSource, MemoQ, OmegaT, Perkhidmatan Penerbitan Atas Meja (DTP) dan lain-lain.

  • Kami sentiasa bekerjasama dan berkembang dalam pelbagai bidang profesional untuk mendapatkan kecekapan teras dalam pelbagai bidang bagi memenuhi keperluan pelanggan kami.